Jeroen Stok - Kunstenaar

 

Mezelf
Tsja wat zal ik eens zeggen over mezelf? Ik heb de neiging om te zeggen: "kijk maar naar de "plaatjes" die zeggen vaak meer dan woorden." Als je behoefte hebt aan meer dan moet je maar verder lezen.

Beelden
Als ik zelf terug kijk naar bepaalde periodes in m'n leven blijken de in die periode gemaakte beelden en tekeningen heel  precies te verbeelden van hetgeen er speelde. Misschien is dat wel waarom vormgeving, beeldhouwen en schilderen zo fascinerend is. Je geeft onbewust vorm aan je zelf.

In opdracht
Werken in opdracht vind ik één van de leukste aspecten van het werk als kunstenaar. Het voorkomt de ivoren toren mentaliteit van sommige kunstenaars en het houd je scherp.  Je hebt met veel verschillende mensen en interesses te maken. Die dagen je uit om jouw beelden te toetsen aan hun werkelijkheden. En er zijn zo ontzettend veel verschillende werkelijkheden met hun eigen gebruiken en sferen. Het is verrijkend daar kennis van te kunnen nemen en je te laten beïnvloeden.

Bloemen
Al heel lang komen bloem en bloeivormen voor in m'n tekeningen en beelden. Dit is geen bewuste keuze, ze komen er gewoon in. Ook vanuit strenge symmetrieën ontstaan ze. De overgang van gesloten knop naar open bloem vind ik prachtig en wonderlijk. Het beeld de tulp in Avenhorn ontstond vlak na de geboorte van m'n zoon. Alle blijdschap en verwondering over het mirakel van nieuw leven zit er in.

Tevreden
Ik ben tevreden met een kunstwerk als het op mijn eigen-wijze uitdrukking en vorm weet te geven aan de werkelijkheden van de betrokkenen. En ik ben écht tevreden als de mensen die het  beeld dagelijks zien daar blijer van worden. Zonder mezelf op de borst te kloppen is dat in de praktijk vaak het geval.

Kunst
Na een aantal jaren veel tijd en energie gestopt te hebben in commissie- en bestuurswerk binnen de kunstsector wilde ik eens wat anders. Ook het deelnemen aan exposities kon me minder boeien. De laatste jaren is mijn focus daarom meer gericht op toepassen van beeldende kunst buiten het geëigende kunst- en expositiecircuit.
Als beeldend kunstenaar vind ik het bepalen van het uiterlijk van een actie van gehandicapten tegen ontoegankelijke stemlokalen momenteel erg uitdagend en zinvol. Ook het meedenken (als beeldend kunstenaar) over de inrichting en vormgeving van een nieuwe stadswijk vind ik erg boeiend.

Wat doe ik zo al?

  • Ontwerp en realisatie (grootschalige) kunstwerken in opdracht
  • Ontwerp en realisatie websites (met name gespecialiseerd in voor blinden en slechtzienden toegankelijke websites)
  • Vormgeven van acties en actiematerialen voor www.makkersunlimited.nl Een organisatie die zich inzet om mensen met een handicap weerbaarder en mondiger te maken.
  • Freelance adviseur voor stedenbouwkundig-bureau voor met name artistieke aspecten

 

 

.